(MS: 8448) Tree Trèn - Tarenna incerta - Koord. & Val.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Tarenna
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 1-3 m; nhánh không lông.
Lá có phiến to, bầu dục thon, không lông, đo 15-29 x 14 cm, mặt dưới lục tươi, gân phụ vào 10 cặp; cuống dài 3 cm, lá bẹ cao 13 mm, mau rụng.

Chùm tụ tán rộng 3-4 cm ở nách lá.

Trái tròn tròn, cao 12 mm; buồng 2, mỗi buồng 1 hột.

Rừng dày.

Return
Print