(MS: 7717) Tree Hương dạ thảo - Angelonia goyazensis - Benth..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Mõm Chó - Ho-Anh Hoa mõm chó - Chi-Anh Angelonia
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ đa niên.
Cao đến 1-1,5 cm; thân có lông hơi trĩn.
Lá gắn thẳng góc vào thân, không cuống; phiến tròn dài hẹp, bìa có răng thưa, gân phụ không rõ, 4 cặp.
Hoa cô độc, màu tím trừ ở môi màu trắng; đài nhỏ; tiểu nhụy 4, nhỏ; noãn sào 2 buồng. Nang.
1-1.500 m.

 
Return
Print