(MS: 3708) Tree Kim tiền (Mắt trâu, Vảy rồng) - Desmodium styracifolium - (Osb.) Merr
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Desmodium
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ sà hay hơi sà, cao 80 cm; nhánh nhất là mặt dưới lá đầy lông bạc hay hung. Lá phụ 3 hay 1, xoan hay tròn, mặt trên không lông; lá bẹ 1 cm. Chùm dài đến 7 cm, có lông vàng; hoa khít nhau, hường; đài 4 mm; vành 5 mm; tiểu nhụy đơn liên. Trái non xếp thành accordeon (Uraria); đốt 3-6, rộng 3,5 mm, có lông trắng ngắn.

Other Species Desmodium
  • Tràng quả ba cạnh (Bài ngài)
  • Tràng quả dị quả
  • Tràng quả thưa
  • Tràng quả dị quả (2)
  • Return
    Print