(MS: 7144) Tree Bìm lá nho - Merremia vitifolia - (Burm. f.) Hall. f..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Khoai lang (Bìm Bìm) - Ho-Anh bìm bìm - Chi-Anh Merremia
Life Form
GLT - Cây leo gỗ hay bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây bò hay leo quấn.
Thân cứng, dày lông.
Lá có phiến tròn tròn, to 5-7 cm, có 5-7 thùy nhọn, bìa có răng, có lông nằm, gân từ đáy 5.
Phát hoa ngắn ở nách lá, trên cọng dài 2-4 cm; hoa vàng cam, rộng 5 cm; lá đài rộng đến 2 cm; tiểu nhụy gắn cách đáy ống vành 5-7 mm. Nang tròn, to 1 cm; hột 4-1, đen không lông.
Dựa lộ, nơi ráo. < 900 m.


 

Other Species Merremia
  • Bìm
  • Return
    Print