(MS: 7143) Tree Bìm - Merremia umbellata - subsp. orientalis (Hall. f.) van Ooststr.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Khoai lang (Bìm Bìm) - Ho-Anh bìm bìm - Chi-Anh Merremia
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ.
Thân mảnh, lúc non có lông trắng, nằm.
Lá có phiến có lông thưa hay không lông ở mặt trên, có lông trắng mặt dưới, đáy hình tim.
Phát hoa có cọng ngắn, mang 2-3 nhánh như tán; hoa trắng có tia tim tím. Nang nhọn, hột có lông dài, nâu.
Ruộng, dựa rạch, đất hoang.

 

Other Species Merremia
  • Bìm lá nho
  • Return
    Print