(MS: 7053) Tree Cà pháo - Solanum torvum - Swartz.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nhài - Ho-Anh Cà - Chi-Anh Solanum
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ cao 1-2 m; thân có lông hình sao, ít gai ngắn. Lá đơn, mọc cách, phiến xoan, bìa dúng hay có thuỳ, đầu nhọn, không đối xứng ở gốc, dày, có lông như nhung. Chùm ngoài nách lá; hoa trắng; đài có lông; cánh hoa vào 1 cm; bao phấn màu vàng. Quả hình cầu, đường kính 7-15 mm, màu xanh, vàng khi chín; hạt nhiều.

Return
Print