(MS: 7062) Tree Thù lù cạnh - Physalis angulata - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nhài - Ho-Anh Cà - Chi-Anh Physalis
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ nhất niên cao 50 cm; thân, cuống lá, cọng hoa có lông đầu phù; thân già bộng. Lá có phiến to 2-9 x 1-6 cm, bìa thường có răng thưa to, có lông mịn, gân phụ 4-5 cặp; cuống 1-6 cm, hoa vàng vàng; vành nhỏ, có đốm nâu; tiểu nhụy vàng. Phì quả tròn, to 12-14 mm, trong đài đồng trưởng mỏng, nhọn nhọn, dài đến 3 cm.

 

Return
Print