(MS: 5850) Tree Vác chân - Cayratia pedata - (Lamk.) Juss..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nho - Ho-Anh Nho - Chi-Anh Cayratia
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo; vòi có nhiều nhánh, đối diện với lá; thân non đo đỏ, có lông trắng.
Lá có lông; phiến xoan, hơi dày, bìa có răng to.
Tản phòng kép, rộng 2 cm, không lông; cánh hoa 2 mm; dĩa mật 4 thùy.
Phì quả tròn bẹp, đen.
Rào, lùm bụi.

 
Other Species Cayratia
  • Vác
  • Return
    Print