(MS: 5832) Tree Hồ đằng bò - Cissus repens - Lamk..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nho - Ho-Anh Nho - Chi-Anh Cissus
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây bò; nhánh có 4 cạnh, có phủ sáp trắng; vòi chẻ 2. Lá có phiến xoan hay tam giác, đo đỏ mặt dưới. Tản phòng kép, rộng 2 cm, không lông; cánh hoa 2 mm; dĩa mật 4 thùy. Phì quả tròn hơi bẹp, cao 6 mm; hột 1.

Other Species Cissus
  • Hồ đằng Java (Hồ đằng 2 màu)
  • Return
    Print