(MS: 5828) Tree Hồ đằng Java (Hồ đằng 2 màu) - Cissus javanica - DC..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nho - Ho-Anh Nho - Chi-Anh Cissus
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây dạng dây leo, gần như không lông; vòi chẻ hai. Lá hình tim cao, có đốm trắng ở mặt trên, đỏ ở mặt dưới, mép có răng nhỏ nhọn; cuống lá dài 3-5 cm; lá bẹ 3 mm. Tản phòng ngắn hơn lá; hoa có 4 cánh hoa dài 1,5 mm; nhị đực 4; dĩa mật 4 thuỳ. Phì quả hình xá lị, cao 5-7 mm; hột 1.

 
Other Species Cissus
  • Hồ đằng bò
  • Return
    Print