(MS: 5738) Tree Táo Lào - Zizyphus funiculosa - Ham. ex Laws..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Táo Ta - Ho-Anh Táo ta - Chi-Anh Zizyphus
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cành mảnh, to 1mm, đen đen; gai cong.
Lá có phiến xoan thon, dài 5-6 cm, đáy tà, hơi bất xứng, gân từ đáy 3, chạy gần đến chót, bìa có răng, không lông trừ ở gân, mặt trên láng, đo đỏ lúc khô; cuống 6 mm.
Tụ tán 3(5) mm ở nách lá; cọng 6 mm, có lông; lá dài 1,5 mm; cánh hoa 1,5 mm; tiểu nhụy 5; dĩa mật; noãn sào chôn sâu dưới dĩa mật, 2 buồng 1 noãn. Quả nhân cứng đầy lông ngà, tròn dài; hột dài 12 mm.

 
Other Species Zizyphus
  • Táo cong
  • Táo rừng
  • Return
    Print