(MS: 4463) Tree Chùm gửi trụ - Helixanthera cylindrica - (Roxb.)
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đàn Hương - Ho-Anh Chùm gửi (Tầm gửi) - Chi-Anh Helixanthera
Life Form
CKS - Cây ký sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bán ký sinh. Lá có phiến bầu dục đến thon, láng, dày. Chùm ở nách lá, thưa; cọng và hoa đỏ đậm; một lá hoa nhỏ; cánh hoa 5, rời, dày, không lông; tiểu nhụy gắn trên cánh hoa, bao phấn dài, nhỏ như chỉ.

 

Return
Print