(MS: 4422) Tree Táu Phú Quốc - Ximenia americana - Willd..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đàn Hương - Ho-Anh Dương đầu - Chi-Anh Ximenia
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo 3-4 m, có thể ký sinh rễ hay không; vỏ xám, nhánh có gai. Lá có phiến xoan ngược, to 4-5 x 2,5-3 cm, không lông, gân phụ 3-5 cặp. Tản phòng ít hoa; hoa thơm Lài; lá đài 4, nhỏ; cánh hoa 4 dài 9 mm, có 2 hàng lông phún ở mặt trong; tiểu nhụy 8; noãn sào trên thư đài cao, 4 buồng. Phì quả tròn hay xoan, vàng cam, dài 3 cm; hột 1, có phôi nhủ.

 
 
Return
Print