(MS: 4590) Tree Xưng da Trung Bộ - Siphonodon annamensis - (Lec.) Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dây Gối (Chân Danh) - Ho-Anh Chân danh (Dây gối) - Chi-Anh Siphonodon
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc.
Cao 15-25 m, thân mập, phân cành cao, dài, nhẵn.
Lá đơn, dạng thuôn bầu dục ngược, đầu lá tù nhọn, gốc thuôn tù hẹp, dài 12 cm, rộng 5,5 cm, màu xanh lục bóng, nhẵn cả 2 mặt. Mép lá có răng tù. Gân bên 8 đôi. Cuống lá dài 1 cm.
Hoa đơn độc ở nách lá. Hoa nhỏ mẫu 5, có đĩa mật. Nhị đực 5. Quả hạch nhân cứng, hình cầu trên cuống dài 1 cm và gốc có đài còn lại dạng chén đều.
Rừng ẩm thường xanh.

 

Return
Print