(MS: 4586) Tree Chóp mau mụt - Salacia verrucosa - Wight.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dây Gối (Chân Danh) - Ho-Anh Chân danh (Dây gối) - Chi-Anh Salacia
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo to, có khi là tiểu mộc đến 6 m; thân cong queo như rắn; nhánh dầy bì khẩu. Phiến bầu dục, bầu dục thon, to 8-14 x 4-6 cm, như da, bìa có răng thưa hay nguyên; cuống 3-10 mm. Chụm; cọng hoa 4-14 mm; lá đài nhỏ, 1 mm, đầu tà; cánh hoa lục hay lục vàng, cao 2-3 mm; dĩa mật to, tròn, dẹp dẹp; tiểu nhụy 3; noãn sào 3 buồng 2 noãn. Phì quả tròn to 2,5 cm, đỏ; nội quả bì trắng; hột 1(4), dài đến 17 mm.

 

Other Species Salacia
  • Nơ rông
  • Return
    Print