(MS: 4582) Tree Nơ rông - Salacia noronhoides - Pierre.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dây Gối (Chân Danh) - Ho-Anh Chân danh (Dây gối) - Chi-Anh Salacia
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

<p>Tiểu mộc đứng hay trườn; nhánh non dẹp dẹp. Lá có phiến bầu dục, dài đến 18 cm, tà tròn 2 đầu, nâu nâu lúc khô. Chụm nhiều hoa ở nách lá; hoa 5 phân; cánh hoa vàng, dài 4,5 mm; đĩa mật; tiểu nhụy 3; noãn sào 3 buồng. Phì quả.</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p>

Other Species Salacia
  • Chóp mau mụt
  • Return
    Print