(MS: 4522) Tree Chân danh không rõ - Euonymus incertus - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dây Gối (Chân Danh) - Ho-Anh Chân danh (Dây gối) - Chi-Anh Euonymus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi cao 2-3 m; nhánh xanh xanh, vuông.
Lá có phiến xoan bầu dục, to 4,5-8 x 1,5-3 cm, mặt trên xám ôliu, láng láng, mặt dưới lu, gân phụ không rõ, bìa nguyên; cuống 8 mm.
Tụ tán thưa, lưỡng phân 2-3 lần; hoa 5 phân; lá đài 5, không bằng nhau.
Nang 5 buồng, rộng 10-12 mm; buồng 2 (1) hột, to 5 x 3,5 mm, có tử y.
Dựa suối.

 

Other Species Euonymus
  • Chân danh Tà lơn
  • Return
    Print