(MS: 4124) Tree Trâm hoa xanh - Syzygium chloranthum - Duthie
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Sim - Chi-Anh Syzygium
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc; vỏ nâu. Lá có phiến bầu dục có chót nhọn dài, to vào 12 x 5 cm, không lông, dai dai, gân phụ cách nhau 3-4 mm, gân cách bìa 1-1,5 mm. Chùm tụ tán ở ngọn nhánh và nách lá; hoa nhỏ; nụ cao 2 mm. Phì quả hình cầu, to 10-20 mm.

Other Species Syzygium
 • Bồ đào (Lý, Giối)
 • Trâm rộng
 • Trâm mốc
 • Sắn thuyền
 • Trâm Nam bộ
 • Trâm rim
 • Trâm to
 • Trâm tích lan (Trâm vỏ đỏ)
 • Return
  Print