(MS: 5394) Tree Săng ớt da nghé - Xanthophyllum vitellinum - (Bl.) Dietr.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Viễn Chí - Ho-Anh săng ớt - Chi-Anh Xanthophyllum
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 10 m; nhánh sà không lông.
Lá có phiến bầu dục và tròn dài, dài đến 25 cm, rộng đến 10 cm, tà hai đầu, dai, màu da nghé lúc khô, gân phụ 7-12 cặp; cuống 5-15 mm.
Phát hoa cao 2-3 cm, có lông vàng; cọng ngắn; hoa trắng, lườn xanh xanh hay hơi tím; lá đài có lông hai mặt; cánh hoa hẹp; chỉ tiểu nhụy có lông ở đáy, bao phấn có râu; noãn sào và vòi có lông, noãn 4.
Trái tròn, to 1,2-2 cm; hột 1, to 1,5 cm.
Rừng ven suối đến núi cao.

 
Other Species Xanthophyllum
  • Săng ớt hai lá hoa
  • Săng ớt Nam bộ
  • Săng ớt, Săng da
  • Return
    Print