(MS: 5381) Tree Săng ớt hai lá hoa - Xanthophyllum bibracteatum - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Viễn Chí - Ho-Anh săng ớt - Chi-Anh Xanthophyllum
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc nhỏ; nhánh không lông. Phiến bầu dục hay tròn dài, 8-12 x 3-5 cm, dai, mặt dưới vàng lúc khô; cuống dài 1 cm. Phát hoa ở nách lá, chia nhánh ngắn; cọng hoa có 2 lá hoa ở đáy, mau rụng; hoa cao 2 cm, trắng hay tím tím; đài 3 mm có lông; cánh hoa cao 13 mm, 4 ngoài hẹp, một rộng (lườn), có lông mặt ngoài; tiểu nhụy 8, chỉ dính nhau ở đáy thành ống ngắn, bao phấn có lông; noãn sào, thư đài, vòi nhụy có lông, đính phôi 2, mang mỗi 5 noãn. Trái tròn, to 1,5 cm.

 
Other Species Xanthophyllum
  • Săng ớt, Săng da
  • Săng ớt Nam bộ
  • Săng ớt da nghé
  • Return
    Print