(MS: 5180) Tree Cô ca Cambốt - Erthroxylum cambodianum - Pierre.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Lanh - Ho-Anh cô ca - Chi-Anh Erthroxylum
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi cao 1-3 m; nhánh dày. Lá to; phiến thon, to vào 11 x 3 cm, dai, không lông, mặt dưới lục dợt, lúc khô đen đen mặt trên, nâu đỏ mặt dưới; cuống to, dài 5 mm, lá bẹ có 2 mũi. Hoa nhỏ ở nách lá, vàng; cánh hoa cao bằng 2 đài; tiểu nhụy 10; noãn sào 3 buồng. Quả nhân cứng đỏ láng; nhân 1, dẹp dẹp.

 

Return
Print