(MS: 5481) Tree Li gạt - Holigarnia kurzii - King.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoài (Đào Lộn Hột) - Chi-Anh Holigarnia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn cao 10-20 m, thân mập, phân nhánh nhiều, mập, nhẵn. Lá đơn mọc cách, dạng thuôn bầu dục ngược, dài, phình rộng ở phần trên, đỉnh lá thuôn nhọn có mũi dài, gốc có eo thu hẹp dần đến cuống ngắn, dài 15-25 cm, rộng 4,5-10 cm, màu xanh lục xám gỉ sắt ở mặt trên, mặt dưới màu xanh lục mốc, có lông dày lúc non, sau nhẵn. Gân bên và gân nhỏ nổi rõ, cong đều, hợp lại ở mép lá. Cuống lá dài 0,5-0,6 cm, có phần phụ móc.
Cụm hoa chùm thưa, rộng ở đầu cành. Hoa nhỏ, lá đài 5, có lông. Cánh tràng 5 có lông cả 2 mặt. Nhị đực 5, chỉ nhị dài. Bầu hạ 1 ô, 1 noãn, có lông. Vòi nhụy 3.
Quả hạch nhân cứng, dạng trái xoan dẹt, nhẵn có đài phát triển bao bọc.

Other Species Holigarnia
  • Quỳnh lam (Thụ đào có mũi)
  • Return
    Print