(MS: 5475b) Tree Sưng sp - Semecarpus ssp. -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoài (Đào Lộn Hột) - Chi-Anh Semecarpus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc.
Cao 3 m; nhánh có vỏ vàng vàng.
Lá có phiến thon, dài 18-25 cm, dai, không lông, mặt dưới có nhiều vảy nhỏ, gân phụ 10-15 cặp. Chùm tụ tán có ít lông phún, đơn phái; lá đài cao 1 mm, đầy lông; cánh hoa 2 mm; nhụy cái lép có lông ở hoa đực.
Rừng ẩm. 500-1.800 m.

 

 
Other Species Semecarpus
  • Sưng có đuôi
  • Return
    Print