(MS: 6696) Tree Trai - Fagraea frangrans - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Mã tiền - Chi-Anh Fagraea
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây thường xanh, cao 20-30 m, đường kính 1,5 m, gốc có bạnh nhỏ. Vỏ ngoài màu xám vàng hay nâu, nứt dọc, thịt có xơ. Cành mảnh có nhiều mâu sát nhau, màu nâu vàng.
Lá nguyên, nhỏ, hình bầu dục hay hình mác ngược, có mũi nhọn ngắn ở đỉnh, gốc thót hình nêm, mép hơi khía tai bèo, dài 7-12 cm, rộng 1,5-5 cm, nhẵn, gân bên 10-16 đôi. Cuống lá dài.
Cụm hoa ngù ở nách lá hay đầu cành, phân nhánh nhiều. Mỗi cụm có 20-30 hoa. Hoa màu trắng, rất thơm gồm 5 cánh đài dính lại thành ống, trên có 5 thuỳ; cánh tràng 5, hợp với 5 thuỳ không bằng nhau. Nhị 5, chỉ mảnh, bao phấn hình bầu dục. Bầu nhẵn, vòi dài hơn nhị.
Quả gần hình cầu, màu đỏ nhạt, đường kính gần 1 cm, đỉnh tròn hay có mũi. Hạt có gốc.
Hoa tháng 4-6. Quả 7-11.

Other Species Fagraea
  • Trai chùm
  • Return
    Print