(MS: 6672) Tree Củ chi - Strychnos angustiflora - Benth..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Mã tiền - Chi-Anh Strychnos
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo dài 3-10 m, hay tiểu mộc đứng có mấu hay gai; cành không lông. Phiến xoan bầu dục đến thon, to 3-12 x 1,5-7 cm, không lông, dai dai, gân chánh 3-5. Phát hoa ngắn, 2-4 cm, ở chót nhánh ngắn; hoa 5 phân; đài cao 1,5 mm; vành dài 1 cm, có lông ở trong; noãn sào không lông. Trái tròn, to 2-4 cm, cam hay đỏ, láng; quả bì dày dày; hột 1-6, hình dĩa, rộng 1-1,8 cm.

Other Species Strychnos
  • Củ chi nách
  • Củ chi trứng
  • Kim luông
  • Củ chi Spire
  • Return
    Print