(MS: 5769) Tree Củ rối lá hoa - Leea baracteata - C.B.Cl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nho - Ho-Anh Gối hạc (Củ rối) - Chi-Anh Leea
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi. Lá to, 2 lần kép; sóng có lông; lá phụ dưới kép; tam diệp tròn dài thon, mỏng, không lông, to 20-40 cm x 6-12 cm, mỏng, gân phụ 7-10 cặp, bìa có răng; bẹ dài 6 cm, phát hoa như tản phòng ở ngọn. Trái tròn bẹp, rộng vào 8 mm, cao 4 mm.

Return
Print