(MS: 5861) Tree Song nho Quảng Đông - Ampelopsis cantoniensis - (H. & A.) Pl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Nho - Ho-Anh Nho - Chi-Anh Ampelopsis
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo; thân hơi cứng; vòi đối diện với lá, chẻ 2. Lá hai lần kép, mang lá phụ mỏng, dòn, bìa có ít răng thấp, gân phụ 4-5 cặp; lá bẹ tròn, to 4 x 4 mm. Tản phòng thưa; nụ tròn; hoa 5 phân; cánh hoa dài 2 mm. Phì quả xoan, to 6 x 5 mm, đen; hột 3-4.

Return
Print