(MS: 5420) Tree Xoài nụt - Mangifera cochinchinensis - Engl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoài (Đào Lộn Hột) - Chi-Anh Mangifera
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc to, gốc có bạnh. Lá có phiến thon, không lông, gân bên 15 – 17 đôi; cuống tròn, dài 4 – 5 cm. Cụm hoa chùm tụ tán không lông; cánh hoa dài 6 mm; tiểu nhụy 5; noãn sào không lông.Quả nhân cứng cao 1 cm trên 5 cánh đài 3 – 4 cm, không lông.

 

Other Species Mangifera
  • Xoài vàng
  • Return
    Print