(MS: 8432) Tree Trang trở đen - Ixora nigricans - R. Br. & W. Arn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Ixora
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 1-3 m; cành tròn có 4 rãnh cạn. Lá có phiến thon, dài 15-20 cm, chót nhọn, đáy tà, lúc khô đen, gân phụ 10 cặp, mảnh; cuống 5-7 mm, lá bẹ ngọn, cao 8 mm. Chùm tụ tán thưa, nhánh và nụ đỏ; hoa trắng ửng hường, đen đi khi khô; đài đỏ; vành có ống cao 1 cm, tai 5 mm; nuốm đỏ. Quả nhân cứng to 8 x 6 mm, đen. Bụi, nơi rập, dựa rạch, ruộng.

Other Species Ixora
  • Trang trắng
  • Trang dịu
  • Trang vàng
  • Trang Lào
  • Trang trăm
  • Return
    Print