(MS: 6269) Tree Sung Esquirol - Ficus esquiroliana - Lévl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Gai - Ho-Anh Dâu Tằm - Chi-Anh Ficus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 14 m, thân to 25 cm; cành, cuống lá, mặt dưới lá có lông dài 3-6 mm, nâu hay hung. Lá có phiến to đến 27 x 20 cm, đáy hình tim, thường có thùy cạn, gân từ đáy chạy đến hơn ½ phiến, gân phụ 4 cặp, bìa có răng mịn; cuống dài đến 10 cm. Sung không cọng, rộng 20-25 mm, đầy lông phún nâu, lá hoa ở miệng dài 3-7 mm; tổng bao với lá hoa đài 12-20 mm.

Other Species Ficus
 • Sung gân đứng
 • Ngái lâm bông
 • Da mít
 • Ngái giấy
 • Sung xoài (Sung lùng, Da nước)
 • Sung ốm
 • Da trụi
 • Sung lồng
 • Da đậu
 • Sung cam
 • Da gân
 • Vú bò
 • Ngái khỉ
 • Ngái giấy
 • Return
  Print