(MS: 4025) Tree Vừng xoan (Vừng) - Careya arborea - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Lộc Vừng - Ho-Anh Lộc vừng (Chiếc) - Chi-Anh Careya
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, rụng lá vào mùa khô.
Lá có phiến dày, dau, hình xoan ngược, đầu tròn, mép có răng tà, gân bên 7 – 9 đôi. Gié 5 – 10 cm; hoa không cọng; tiểu nhụy trong lép.
Trái hình trái xoan, cao 3 – 3,5 cm, có lông mịn, đài đứng; hột không nhiều, to bằng hạt đậu.
Vỏ cây cho sợi. Trị nọc rắn; hoa trị prolapsus và fistule, ho, cảm.

 

Other Species Careya
  • Vừng (Mừng, San)
  • Return
    Print