(MS: 1799) Tree Trung quân Wallich - Ancistrocladus wallichii - Pl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Trung Quân - Ho-Anh Trung Quân - Chi-Anh Ancistrocladus
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc trườn, nhánh không lông.
Lá nhóm ở chót nhánh; phiến thon hẹp, đến 17 x 2,5 cm, nhọn hai đầu, đáy từ từ hẹp thành cuống ngắn, dai, không lông, gân phụ 15 cặp.
Phát hoa 10 cm, lưỡng phân 2-3 lần; hoa nhỏ; đài không có sóng; cánh hoa trắng; tiểu nhụy 10, nội hướng; nuốm tròn.
Trái có 5 cánh ngắn, cứng, dài đến 2 cm mà thôi.

Other Species Ancistrocladus
  • Trung quân nam
  • Trung quân lợp nhà
  • Return
    Print