(MS: 1798) Tree Trung quân lợp nhà - Ancistrocladus tectorius - (Lour.) Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Trung Quân - Ho-Anh Trung Quân - Chi-Anh Ancistrocladus
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo. Có nhánh cong thành mấu.
Lá không lông, mọc khít ở chót nhánh, dài 10-30 cm; cuống 1-2 cm.
Phát hoa thòng, lưỡng phân; hoa không cọng, đỏ đậm; lá đài 5 dính nhau; cánh hoa 5; tiểu nhụy 10, bao phấn cao hơn rộng; noãn sào hạ, nuốm 3, hình móng ngựa.
Trái có cánh rộng cỡ 1 cm, đỏ. Rừng luôn luôn xanh.

Other Species Ancistrocladus
  • Trung quân nam
  • Trung quân Wallich
  • Return
    Print