(MS: 1797) Tree Trung quân nam - Ancistrocladus cochinchinensis - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Trung Quân - Ho-Anh Trung Quân - Chi-Anh Ancistrocladus
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây dạng dây leo nhỏ, cành cong thành mấu.
Lá ở thân non dài đến 20 – 25 cm, dạng thon ngược, láng, không lông.
Cụm hoa ở đầu cành, hoa đỏ, lá đài 5, cánh hoa 5, nhị đực 10, bao phấn dài hơn cánh hoa, bầu hạ, nuốm hình móng ngựa. Quả có 5 cánh ngang, không bằng nhau, láng.

Other Species Ancistrocladus
  • Trung quân lợp nhà
  • Trung quân Wallich
  • Return
    Print