(MS: 1652) Tree Huỳnh mai - Ochna Integerrima - (Lour.) Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Mai Vàng - Ho-Anh Mai Vàng - Chi-Anh Ochna
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ, cao 12-14 m. Thân tròn màu nâu xám, cành nhánh nhiều.
Lá đơn, mọc gần chụm đầu canh, hình trứng, hình móc hay thuỗn, đầu tù, đuôi thuôn đều, phiến mỏng, khi già mặt lá bóng, mép lá có răng cưa nhỏ. Gân bên nhiều, xếp gần nhau. Lá kèm hình tam giác nhọn, kéo dài ở đỉnh thành sợi mảnh.
Cụm hoa hình chùy, mọc ở nách lá hay đầu cành.
Cuống chung dài khoảng 1 cm, có đốt gần gốc. Mỗi hoa có cuống dài 1-3 cm. Cánh đài hình trứng hay mũi mác, thường dính tới lúc hoa nở.
Cánh tràng màu vàng, hình mác, tù hay tròn ở đỉnh. Nhị nhiều, chỉ nhị dài bằng hay ngắn hơn bao phấn.
Bầu 10-12 dính trên 1 đĩa. Vòi dài hơn nhị. Đầu 5 thùy.
Hoa tháng 3-4. Quả màu tím đỏ. Quả tháng 8-9.

Return
Print