(MS: 1867) Tree Thành ngạnh nam - Cratoxylon cochinchinensis - (Lour.) Bl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Cratoxylon
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 10-15 m, có gai; vỏ trăng trắng.
Lá có phiến xoan ngược, chót tà hay nhọn nhọn, mỏng, nâu tươi vàng vàng, mặt dưới mốc trắng; cuống 2-5 mm. Hoa 1-4, đỏ điều, không lông, cọng dài bằng cuống lá; cánh hoa hẹp, dài 9 mm, không vảy tiết; tiểu nhụy thành 3 bó.
Nang dài bằng hai đài, 12 mm; hột nhiều, dài 8 mm, có cánh. Gỗ hồng, nặng, dẻo, tốt.

 

Other Species Cratoxylon
  • Thành ngạnh
  • Thành ngạnh đẹp (Đỏ ngọn)
  • Thành ngạnh đẹp
  • Return
    Print