(MS: 1865) Tree Thành ngạnh đẹp - Cratoxylon formosum - (Jack.) Dyer
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Cratoxylon
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 5 m, nhánh non đỏ.
Lá có phiến xoan ngược, lục dợt, có đốm trong, cuống đỏ.
Chùm 4 hoa không lông, cao 1 cm; cánh hoa 6 – 7 mm, có vảy tiết ở đáy, tiểu nhụy thành 3 bó.
Nang tròn xoan cao 5 mm; hột có cánh.

 

Other Species Cratoxylon
  • Thành ngạnh
  • Thành ngạnh nam
  • Thành ngạnh đẹp (Đỏ ngọn)
  • Return
    Print