(MS: 1852) Tree Vấp - Mesua ferrea - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Mesua
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc 10-20 m, tàn rậm, nhánh nhỏ.
Lá có phiến tròn dài thon, chót nhọn, không lông, mốc trắng mặt dưới, gân phụ khó nhận; cuống 1 cm.
Hoa cô độc, thơm; cọng 5-7 mm; lá đài xanh, không lông; cánh hoa 4, trắng, dài 2 cm; tiểu nhụy nhiều, bao phấn vàng, chỉ dính nhau ở đáy.
Nang xoan, trong bao hoa còn lại.

 

Return
Print