(MS: 1839) Tree Còng tía - Calophyllum calaba - L. var. bracteatum (Wight.) Stevens
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Calophyllum
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn cao 20 – 25 m, cành non tròn. Cành non, cuống, cụm hoa và lá non đều phủ lông màu hung vàng.
Lá đơn mọc đối hình trứng trái xoan, dài 4 – 8 cm, rộng 2,5 – 4 cm, đầu và gốc lá đều thuôn nhọn.
Cụm hoa chùm gồm 5 – 9 hoa, thường 4 hoa, cuống hoa ngắn, không dài quá 1 cm. Cánh đài 4, mặt ngoài và mép có lông, cánh tràng 4, ít khi 2 hoặc không có. Nhị đực nhiều (40 – 50). Quả hình cầu đường kính 1 – 1,2 cm, khi chín màu trắng, vỏ quả trong mỏng, hóa gỗ.
Mùa ra hoa tháng 10, quả tháng 3. Gỗ có lõi màu hồng nâu, dác màu trắng hay hơi hồng. Thớ gỗ mịn, cứng, bền, ít bị cong vênh. Gỗ dễ làm, dùng đóng đồ trong gia đình và dùng trong xây dựng.

 

Other Species Calophyllum
  • Còng nhám
  • Còng trắng
  • Return
    Print