(MS: 1826) Tree Sơn vé (Cồng nhựa) - Garcinia merguensis - Wight
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Garcinia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, cao đến 20 m, phân cành nhiều, ngang, lúc non có tiết diện vuông.
Lá đơn mọc đối dạng trái xoan thuôn đều, đầu lá nhọn có mũi dài, gốc nhọn thuôn, dài 8 – 10 cm, màu xanh lục bóng. Gân bên mảnh, song song với nhau, khá rõ. Cụm hoa xim ngắn mọc ở nách lá. Hoa đơn tính cùng gốc, mẫu 4 – 6.
Hoa đực có cánh hoa 4 – 6. Nhị đực xếp thành 4 – 6 bó có cuống chung mập. Hoa cái bầu 2 ô, mỗi ô 1 noãn.
Quả hình cầu, đường kính 1,2 cm, màu vàng lục, đỉnh còn có sẹo. Hạt dài 0,6 – 0,8 cm. Cây thường ra hoa vào tháng 2 – 5, quả vào tháng 5 – 6.
Cây cho gỗ bònh thường dùng trong xây dựng, đóng đồ đạc trong gia đình, làm tàu thuyền, xẻ ván. Cây cho vỏ có nhựa để nhuộm vàng, lá làm thuốc trị bệnh phù, quả chín ăn được

 

Other Species Garcinia
  • Bứa cọng
  • Vàng nghệ
  • Bứa Bentham
  • Bứa Lanessan
  • Bứa Hậu Giang
  • Vàng nhựa
  • Rỏi mật (Gỏi)
  • Return
    Print