(MS: 1813) Tree Bứa Hậu Giang - Garcinia bassacensis - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Garcinia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc; nhánh non có 4 cạnh, không lông.
Lá có phiến xoan, dài 8-12 cm, gân phụ 18-20 cặp, cách nhau 3-5 mm; cuống 1-1,5 cm.
Hoa 6-10, ở chót nhánh, đơn phái; hoa đực có cọng dài 1,3 cm, nụ tròn, to 6-8 mm; lá đài 4, cao 1 cm; cánh hoa 4, cao 1,1 cm; tiểu nhụy 4 bó thành đầu tròn, chót là nhụy cái lép có nuốm vuông.

 

Other Species Garcinia
  • Bứa cọng
  • Bứa Lanessan
  • Bứa Bentham
  • Sơn vé (Cồng nhựa)
  • Rỏi mật (Gỏi)
  • Vàng nhựa
  • Vàng nghệ
  • Return
    Print