(MS: 1814) Tree Bứa Bentham - Garcinia benthami - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Garcinia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao đến 25 m; thân có mủ trắng và trở nên đen khi ra nắng, gỗ có màu hơi đỏ.
Lá đơn mọc đối, phiến hình bầu dục tròn dài, dài 13 cm, rộng 6 cm, gân bên song song khít nhau, tạo một gân bìa mịn.
Hoa ở chót nhánh; cánh hoa 4, màu hơi vàng, cao 1,2 cm; tiểu nhụy rất nhiều, chỉ thành ống quanh nhụy cái, noãn sào 8 – 10 ngăn.
Quả to 4 – 4,5 cm, nạc trắng, ngon, hột 5 – 10.

 

Other Species Garcinia
  • Bứa cọng
  • Bứa Lanessan
  • Bứa Hậu Giang
  • Sơn vé (Cồng nhựa)
  • Rỏi mật (Gỏi)
  • Vàng nhựa
  • Vàng nghệ
  • Return
    Print