(MS: 1810) Tree Bứa cọng - Garcinia pendunculata - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Garcinia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn cao 15 – 20 m; vỏ xốp; mủ trắng.
Lá có phiến hình xoan ngược, dài 15 – 20 cm, rộng 4 – 10 cm, đáy nhọn; cuống dài 2 – 3 cm.
Hoa đực nhóm 8 – 12 hoa ở chót nhánh; lá đài tròn; tiểu nhụy thành đầu 4 cạnh. Hoa lưỡng phái cô độc, có tiểu nhụy thành 4 nhóm 4 – 8 tiểu nhụy, nuốm thành 6 – 9 tia dẹp.
Trái vàng cam, láng, to; hột 6 – 9, bì ngọt; trị bón, ăn không tiêu.

 

Other Species Garcinia
  • Bứa Bentham
  • Bứa Lanessan
  • Bứa Hậu Giang
  • Sơn vé (Cồng nhựa)
  • Rỏi mật (Gỏi)
  • Vàng nhựa
  • Vàng nghệ
  • Return
    Print