(MS: 1805) Tree Trau tráu - Ochrocarpus siamensis - T. Anders..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Ochrocarpus
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao đến 25 m, nạc vỏ màu đỏ. Nhánh non vuông.
Lá đơn mọc đối, lúc non có màu đỏ; phiến hình xoan thon, nhọn hai đầu hay chót hơi tà, không lông, dai, gân tam cấp thành mạng, cuống dài 5 – 10 mm.
Cụm hoa chụm ở nách; hoa lưỡng tính, có cọng ngắn 1 cm; lá đài 2, dài 4 mm; cánh hoa 4, cao 7 mm, màu trắng; tiểu nhụy 60 – 90; noãn sào không lông, noãn 1.
Quả nhân cứng hình trái xoan, dài 2,5 – 3 cm, cọng dài 1,5 cm. Gỗ tốt, quả bì ăn được.

 

Return
Print