(MS: 1673) Tree Giang Quảng đông - Ternstroemia kwangtungensis - Merr
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Chè (Trà) - Chi-Anh Ternstroemia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ cao 4 – 5 m, không lông; nhánh kịch cợm.
Lá dạng của Scyphiphora, chụm ở chót nhánh; phiến dài 7 – 10 cm, dày, dai, lúc khô nâu ửng đỏ mặt trên, nâu tươi mặt dưới, gân gần như không rõ; cuống to, dài 7 – 23 mm.
Hoa ở nách lá, rộng vào 1,5 cm; cọng 1 cm; lá đài 5, trên 2 tiền diệp.
Trái tròn, cao 13 mm, có vòi còn lại, có 4 nuốm.

 

Other Species Ternstroemia
  • Huỳnh nương
  • Return
    Print