(MS: 1643) Tree Dương đào Petelot - Actinidia petelotti - Diels
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dương Đào - Ho-Anh Dương Đào - Chi-Anh Actinidia
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo; thân, cuống, phát hoa đầy lông phún màu sôcôla dài đến 5 mm.
Phiến xoan, đến 12 x 7 cm, chót tà, có mũi, đáy hình tim, gân phụ 9 cặp, bìa có răng nhọn, mặt trên nây ửng đỏ, gân chánh và phụ lõm, mặt dưới nâu, gân chánh đầy lông phún, gân phụ lồi.
Phì quả hình trứng dài 15 mm, vòi nhụy hơn 10; lá đài có lông to ở lưng

Return
Print