(MS: 1637) Tree Dây chiều - Tetracera sarmentosa - (L.) Vahl. ssp. asiatica (Lour.) Hoogl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sổ - Ho-Anh Sổ - Chi-Anh Tetracera
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo nhỡ, cành hầu như không lông. Lá đơn mọc cách, hình trái xoan ngược, chót tròn hay tà, dài 15 - 23 cm, rộng 3 cm, màu xanh lục, không lông nhưng nhám trừ ở gân chính, gân bên 12 - 15 đôi. Cuống lá dài 1 - 1,5 cm, màu xanh.
Cụm hoa chùy dài 18 cm, mọc ở đầu cành, hoa dài 13 mm, màu trắng hay hường, thơm, nhị đực nhiều, tâm bì 2 (3). Quả đại không lông, hạt 1, áo hạt có rìa.
Cây phân bố vùng Đông Dương, ở Côn Đảo, cây mọc ven rừng, rừng thưa. Rễ và cành non dùng trị vết sưng lở.

Other Species Tetracera
  • Chiều
  • Return
    Print