(MS: 1635) Tree Chiều - Tetracera indica - (Chr. & Panz.) Merr
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sổ - Ho-Anh Sổ - Chi-Anh Tetracera
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây dạng dây leo, cành non có lông.
Lá đơn mọc cách có phiến láng, hình bầu dục, dài 10 - 20 cm, chót có mũi ngắn, hẹp dần về phía cuống nhẵn, hơi ráp, bìa có răng thưa.
Cụm hoa chùy mọc ở nách lá hay đầu cành, mang ít hoa. Hoa màu trắng, dài 2,5 cm, lá đài không lông mặt trong, nhị đực nhiều, tâm bì 3 - 4. Quả đại hình cầu, màu đỏ nâu, hạt có áo hạt rìa, dài 1 cm.
Loài phân bố ở các nước châu á nhiệt đới: ấn Độ, Malixia, Trung Quốc, Thái Lan, Đông Dương, cây mọc trong các lùm bụi, ven rừng.

Other Species Tetracera
  • Dây chiều
  • Return
    Print