(MS: 8367) Tree Hạ đệ - Hypobathrum hoaensis - Pierre ex Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Hypobathrum
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao đến 12 m, không lông, dạng cây Cà phê; cành non dẹp dẹp, vỏ xám lợt. Lá có phiến bầu dục tròn dài, to 9-16 x 4-6 cm, chót có mũi, đáy tà, gân phụ 6-9 cặp, mặt trên nâu, mặt dưới nâu lợt; cuống 8-13 mm, lá bẹ 7 mm. Chụm 3-10 hoa nhỏ; vành có ống ngắn, tai 4-5; tiểu nhụy 5; dĩa mật to; noãn sào 2 buồng, mỗi buồng n noãn. Phì quả.

Return
Print