(MS: 103) Tree Bòng bòng ổ - Lygodium subareolatum - Christ
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Bòng Bong - Ho-Anh Bòng Bòng - Chi-Anh Lygodium
Life Form
CPS - Cây phụ sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Ráng leo. Lá có 2 thứ phiến; phiến trẻ hình quạt, dài 25-35 cm, xẻ hình bàn tay thành thùy rộng 2-3 cm. Phiến thụ mang thứ diệp có cuống (1cm) chẻ 2 hay 3 thành đoạn dài, màu ô liu lúc khô, gân phụ làm thành 2-3 hàng ổ mỗi bên. Nang quần đài dài 3 mm, ở phần đáy của thùy.


 

Other Species Lygodium
  • Bòng bòng lá liểu
  • Return
    Print